1.200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

Giảm giá!

90.000  76.500 

Mô tả

1200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

LỜI NÓI ĐẦU

Với tinh thần hỗ trợ các bạn sinh viên củng cố kiến thức cơ bản, nâng cao kỹ năng thực hành trong quá trình học tập và nghiên cứu môn Kinh tế vĩ mô, chúng tôi biên soạn cuốn sách “1.200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô”. Tài liệu này là hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế; và đặc biệt, sách còn là trợ thủ đắc lực cho sinh viên ôn thi cao học.

Sách được biên soạn theo chương trình môn học “Kinh tế vĩ mô” cập nhật của Bộ giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi có tham khảo nhiêu kho học liệu và tài liệu tham khảo dành cho giảng viên được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm đảm bảo tín phù hợp, phong phú và hiện đại với hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn.

Để thuận tiện khi thực hành, chúng tôi đã chuẩn bị Bảng ghi đáp án câu hỏi trắc nghiệm được đính kèm ở cuối cuốn sách. Người sử dụng có thể tách các bản này ra, điền câu trả  lời mình chọn và đối chiếu với đáp án một cách dễ dàng.

Chún tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp của quý thầy cô, quý độc giả và các bạn sinh viên có quan tâm để cuốn sách  này ngày càng hoàn thiện hơn. Chủ biên: Trần Thị Minh Ngọc

MỤC LỤC

CHƯƠNG 0: CŨNG CỐ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ

– KINH TẾ HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỀN KINH TẾ

– ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT

– SẢN LƯỢNG

– TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

– CHU KỲ KINH TẾ

– THẤT NGHIỆP

– LẠM PHÁT

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

– CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP

– CÁC CHỈ TIÊU TRONG HỆ THỐNG SNA

– ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ

– GDP VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

– TỔNG CẦU

– SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

– SỐ NHÂN TỔNG CẦU]

– CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ HỖN HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ – TÀI KHÓA

– HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

– TIỀN

– SỐ NHÂN TIỀN TỆ

– THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

– CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

– MÔ HÌNH IS-LM

CHƯƠNG 5: TỔNG CUNG – TỔNG CẦU

– TỔNG CUNG

– TỔNG CẦU

– CÂN BẰNG TỔNG CUNG – TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ

CHƯƠNG 6: LẠM PHÁT – THẤT NGHIỆP

– KHÁI NIỆM LẠM PHÁT

– NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT

– TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT

– THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

– THẤT NGHIỆP

– ĐƯỜNG PHILLIPS

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

– THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

– TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

– CÁN CÂN THANH TOÁN

– CHÍNH SÁCH VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỎ

ĐÁP ÁN

BẢNG GHI ĐÁP ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO