20 phút ủy thác công việc

49.000 

Mô tả

20 phút ủy thác công việc

Dù vừa mới được thăng chức hay đã là một nhà lãnh đạo kỳ cựu, bạn vẫn phải có một đội ngũ để dẫn dắt. Nhưng bạn không có đủ thời gian. Do quá tải với lượng công việc mà “chỉ có bạn” mới xử lý được, nên dường như bạn không bao giờ hoàn thành được công tác quản lý cấp cao mình mong muốn thực hiện.
Tuy nhiên, nếu cải thiện kỹ năng ủy thác công việc, bạn có thể tận dụng hầu như toàn bộ số giờ sẵn có. Nếu ủy thác hiệu quả hơn, bạn sẽ giành được những lợi ích to lớn cho chính bản thân, đội ngũ và tổ chức của mình, thông qua cải thiện năng suất, giảm áp lực, nâng cao kỹ năng cũng như khích lệ tinh thần và động lực cho nhân viên. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách:Dù vừa mới được thăng chức hay đã là một nhà lãnh đạo kỳ cựu, bạn vẫn phải có một đội ngũ để dẫn dắt. Nhưng bạn không có đủ thời gian. Do quá tải với lượng công việc mà “chỉ có bạn” mới xử lý được, nên dường như bạn không bao giờ hoàn thành được công tác quản lý cấp cao mình mong muốn thực hiện.
Tuy nhiên, nếu cải thiện kỹ năng ủy thác công việc, bạn có thể tận dụng hầu như toàn bộ số giờ sẵn có. Nếu ủy thác hiệu quả hơn, bạn sẽ giành được những lợi ích to lớn cho chính bản thân, đội ngũ và tổ chức của mình, thông qua cải thiện năng suất, giảm áp lực, nâng cao kỹ năng cũng như khích lệ tinh thần và động lực cho nhân viên. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách:

  • Tạo ra môi trường thúc đẩy ủy thác thành công
  • Vượt qua những lo lắng khi ủy thác
  • Biết việc gì nên (và không nên) ủy thác
  • Kết hợp kỹ năng và hứng thú với nhiệm vụ được ủy thác
  • Hỗ trợ và giám sát ở mức độ phù hợp

Truyền đạt những điều bạn biết về cách ủy thác thành công cho người khác.