BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ

Giảm giá!

125.000  112.500 

Mô tả

BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ NGUYỄN VĂN NGỌC

bai-giang-kinh-te-vi-mo

bai-giang-kinh-te-vi-mo

 

Không bắt đầu bằng những chủ thể kinh tế thường gặp, Bài giảng Kinh tế vi mô bắt đầu bằng một ví dụ về phân tích kinh tế, đó là tìm hiểu mô hình về một thị trường cụ thể  và rất gần gũi với các bạn sinh viên – thị trường phòng trọ sinh viên. Tiếp theo đó, quyển sách kinh tế vi mô của đại học kinh tế quốc dân sẽ giúp bạn làm rõ hàng loạt những khái niệm quen thuộc trước khi đẩy bạn dấn thân vào các thuật ngữ, công thức và lý thuyết chuyên ngành. Thông thường kinh tế vi mô là một môn nền tảng bắt buốc tất cả các sinh viên kinh tế đều phải học ngay từ năm nhất, do đó cách trình bày như kết cấu của quyển sách này sẽ giúp các bạn tiếp thu dễ dàng hơn.