BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ XÃ HỘI

39.000 

Mô tả

Trong xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục Đại học Việt Nam đang từng bước thay đổi, việc giảng dạy và học tập thống kê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn thống kê ứng dụng, vừa phù hợp với sinh viên Việt Nam, vừa nhất quán với các môn học thống kê ứng dụng chuẩn mực trên thế giới là rất cần thiết.

Bên cạnh đó áp dụng đào tạo theo tín chỉ làm cho thời gian lên lớp giới hạn và sinh viên được khuyến khích tự tham khảo tài liệu và tự học. Điều này đòi hỏi cần có những tài liệu được biên soạn kỹ lưỡng và chi tiết để sinh viên có thể tự học. Với tinh thần đó, cuốn sách “Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế – Xã Hội” đã được biên soạn. Cuốn Bài tập và bài giải này sử dụng kèm với sách bài học.

Tài liệu được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và xã hội với các ví dụ gần gũi và thực tế. Quyển sách được chia thành hai phần: phần đầu là đề bài tập, phần sau là bài giải hay đáp số.