BÀI VIẾT HAY

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1).

Marketing mối quan hệ (relationship marketing) tác động đến tất cả các khía cạnh thuộc về chức năng marketing trong tổ chức, bao gồm cả bán hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là không chỉ là người bán hàng mà ngay cả người làm marketing cũng phải phát triển các kỹ năng bán hàng khác nhau trong mối quan hệ với khách hàng bên trong cũng như bên ngoài.

Xem tiếp