Thương Mại Điện Tử

doanh-nhan-va-nha-quan-tri-thoi-thuong-mai-dien-tu

Doanh nhân và nhà quản trị thời thương mại điện tử.

Doanh nhân và nhà quản trị giỏi thời thương mại điện tử là người có khả năng thấu hiểu và theo kịp với thời đại, nắm bắt được các cơ hội đến với anh ta.

Internet đang tác động mạnh mẽ đến cuộc sống con người. Cuộc sống mạng sẽ là một đặc trưng của đời sống hiện tại và tương lai. Một khi con người đã bắt đầu sử dụng Internet thì sẽ không có cửa quay lại từ bỏ nó.

(Bill Gates, chủ tịch kiêm kiến trúc sư trưởng phần mềm tập đoàn Microsoft)

Từ trước đến nay, quan niệm của chúng ta về doanh nhân và nhà quản trị khá là mơ hồ. Thực tế, bất kỳ cá nhân nào điều hành một công ty cũng có thể coi là một doanh nhân và nhà quản trị. Trong quá khứ, chúng ta có xu hướng gán cho doanh nhân và nhà quản trị những phẩm chất huyền bí, đặc biệt là những hơi hướng mang nặng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tuy nhiên, các đặc tính của một cá nhân không thực sự là các thành tố cần thiết để trở thành một doanh nhân và nhà quản trị giỏi. Đúng hơn, doanh nhân và nhà quản trị giỏi thời thương mại điện tử là người phải có khả năng thấu hiểu nhạy bén và theo kịp với thời đại, nắm bắt được thời cơ khi nó đến. Nói một cách cụ thể hơn, anh ta bắt buộc phải thay thế và đoạn tuyệt với nhận thức cũ – tức nhận thức cố hữu cho rằng ở chừng mực nào đó chúng ta có thể kiểm soát, sắp xếp và dự đoán tương lai, bằng nhận thức mới dựa trên sự thay đổi mang tính đứt đoạn và giờ đây chúng ta chấp nhận sự bất thường như là một điều hoàn toàn bình thường, thậm chí là chuẩn mực.

Chúng ta ngộ ra một phát hiện mới mẻ và chắc chắn là : Sự thật là tương lai sẽ không phải là sự tiếp tục của quá khứ. Nó sẽ là một chuỗi các gián đoạn. Và chỉ bằng cách chấp nhận những sự gián đoạn này và làm cái gì đó tương ứng, chúng ta mới có cơ may thành công và tồn tại trong thế kỷ XXI.

Điều hấp dẫn đối với tính chất gián đoạn là ở chỗ nó tạo ra cơ hội. Nó có nghĩa là không ai làm chủ thế kỷ XXI cả. Nhưng để có thể nắm lấy tương lai, chúng ta phải bỏ qua quá khứ. Chúng ta phải thách thức và trong nhiều trường hợp phải quên đi những mô hình cũ, những quan điểm cũ, những quy tắc cũ, chiến lược cũ, giả thiết cũ, công thức thành công cũ.

Xem tiếp