BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

31.000 

Mô tả

Đối với tất cả mọi người, các cán bộ công chức nhà nước và đặc biệt là những người lao động, công nhân… vấn đề quan trọng gần như bậc nhất đó là tiền lương.

Vấn đề tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hay cả các chế độ về bảo hiểm luôn là các vấn đề quan tâm hàng đầu.

Nhằm giải quyết các thắc mắc về các vấn đề trên, Chính phủ cũng đã ra các quy định rất cụ thể trong các văn bản pháp luật mà tất cả mọi người đểu có thể đọc để biết được quyền lợi của mình, như:

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống;

Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ …

Nhằm giúp cho các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước và người lao động ở mọi ngành nghề cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật, nắm bắt sớm nhất quyền lợi của bản thân, Nhà sách tài chính xin giới thiệu cuốn sách: