hoang-le-nhat-thong-chi

HOÀNG LÊ NHẬT THÔNG CHÍ

HOÀNG LÊ NHẬT THÔNG CHÍ

Cảo Thơm Trước Đèn – Hoàng Lê Nhất Thống Chí Toàn Tập

Đây là một tiểu thuyết chương hồi lịch sử. Tác phẩm phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến thời Lê mạt và phong trào Tây Sơn. Nhóm tác giả đã phản ánh rất sinh động mâu thuẫn gay gắt giữa các giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến với biết bao mưu mô, chức tước đã được các thế lực bày ra nhằm hãm hại nhau trong một thời kỳ lịch sử đen tối.

Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô lớn của một bộ sử thi. Tác phẩm có giá trị cả về mặt văn học và sử học.

Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một trong những tác phẩm hay nhất trong dòng văn học trung đại Việt Nam viết theo lối chương hồi và là nguồn tư liệu lịch sử quan trọng về giai đoạn cuối thời Lê – Trịnh, lập nên nhà Tây Sơn và kết thúc tại thời điểm nhà Nguyễn lên nắm quyền.

Cấu trúc giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa, mở đầu mỗi chương là hai câu thơ và thường kết thúc kiểu “hồi sau sẽ rõ”. Về quy mô tác phẩm thì không thể hoành tráng như những tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa nhưng về nội dung và cách dẫn dắt câu chuyện thì rất hấp dẫn, từ nhưng mưu mô cung đình (mâu thuẫn vua Lê chúa Trịnh từ lúc là hai đứa trẻ, chuyện Đông cung Thế tử mà sinh ra bè đảng trong triều) đến cảnh chiến trận binh đao, nhận vật từ vua quan cho đến văn sĩ, binh tướng đều rất lôi cuốn và thuyết phục.

Tác phẩm dẫn giải từ lúc Trịnh Khải được sinh ra do sự cố ý nhầm tên cung nữ Ngọc Khoan thành Ngọc Hoan mà đưa vào cung cho Chúa, rồi đến Đặng Thị Huệ được Trịnh Sâm sủng ái mà tạo dựng bè phái muốn phế trưởng lập thứ dẫn đến biến loạn cung đình. Cùng lúc Nguyễn Huệ ở Nam Hà nổi lên diệt cả Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh mà thống nhất đất nước, lấy công chúa Ngọc Hân, đánh tan quân Mãn Thanh xâm lược. Hàng loạt nhân vật lịch sử hiện lên trong một thời kì lịch sử đầy biến động, nay thắng làm vua mai thua lại làm giặc, người ngu trung với vua, kẻ hai mặt lật lọng, người thức thời, kẻ bảo thủ, người anh hùng, kẻ hèn nhát.