BÀI TẬP XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN

BÀI TẬP XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN

Cuốn bài tập này bao gồm khoảng 600 bài tập được biên soạn tương ứng với nội dung của Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán dành cho sinh viên các trường kinh tế của các tác giải Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh.

Cuốn sách giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm phần lý thuyết và gợi ý việc sử dụng các phương pháp xác suất và thống kê toán để giải quyết các bài toán nảy sinh trong các môn học khác như: Dự toán kinh tế, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Định mức lao động, Xã hội học, Dân số học, Nghiên cứu thị trường, Kinh tế bảo hiểm. Vì vậy cuốn sách cũng sẽ bổ ích cho tất cả những ai đang hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực này. Các bài tập được sắp xếp thành hai phần, gồm 10 chương theo trình tự của giáo trình lý thuyết và có bổ sung thêm một số dạng bài tập mới để tạo thuận lợi hơn cho sinh viên khi làm bài tập.

MỤC LỤC:
Phần I. Bài tập xác suất
Chương I. Xác suất
Chương II. Biến ngẫu nhiên
Chương III. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
Chương IV. Biến ngẫu nhiên hai chiều. Hàm các biến ngẫu nhiên
Chương V. Luật số lớn
Phần II. Bài tập thống kê toán
Chương VI. Cơ sở lý thuyết mẫu
Chương VII. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
Chương VIII. Kiểm tra định giả thyết thống kê
Chương IX. Phân tích phương sai
Chương X. Phân tích tương quan và hồi quy