CÂU CHUYỆN TRIẾT HỌC

CÂU CHUYỆN TRIẾT HỌC

Câu Chuyện Triết Học

Đây là một cuốn sách mà ở đó, người ít quan tâm tới sách vở nhất cũng có thể tìm được cho mình một câu danh ngôn, một phương châm sống. Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy thì cuốn sách này đã không được xuất bản, Bryan Magee, với sự sâu sắc trong cách nhìn và sự giản dị trong cách viết, đã vẽ ra được một lối vào triết học Phương Tây. Bởi nói như J.G.Fichte “loại triết học mà mỗi người chọn lựa là tùy thuộc vào cá tính của người đó”, nghĩa là, triết học là chuyện của cá nhân – của tự do mỗi người. Hiểu biết triết học là hiểu biết về con người, về tự do và những giới hạn của nó. Và “Công việc của triết học không phải là đưa ra những luật lệ, mà là phân tích những phán đoán riêng tư của lý trí phổ biến”.

Câu Chuyện Triết Học là câu chuyện về sự học tập trao đổi không ngừng; vì thế mà nó phù hợp với rất nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nội dung sách gồm các phần:

– Người Hy Lạp và vũ trụ của họ

– Cơ đốc giáo và triết học

– Nguồn gốc của khoa học hiện đại

– Các nhà duy lý vĩ đại

– Các nhà kinh nghiệm luận vĩ đại

– Những nhà tư tưởng cách mạng người Pháp

– Một thế kỷ hoàng kim của triết học Đức

– Dân chủ và triết học

– Triết học thế kỷ 20

TỪ ĐIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ANH VIỆT

TỪ ĐIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ANH VIỆT

Hơn 13 năm trước từ khi cuốn Từ điển thị trường chứng khoán (TTCK) đầu tiên bằng 2 thứ tiếng Anh – Việt được phát hành ở Việt Nam khi tôi từ Mỹ vè Việt Nam giảng dạy đầu tiên ở Đại Học Ngân Hàng. Thời gian trôi nhanh từ đó cho tới nay…

Khi viết cuốn từ điển này để giải thích rõ về những thuật ngữ chuyên nghiệp, tôi đã phải giải thích rõ ràng theo nghĩa thông thường Việt Nam mà các từ điển khác ở Việt Nam không có.

Tái bản lần thứ 3 này không ngoài 3 mục đích như cuốn phát hành lần đầu đó là:

1. Giải thích nghĩa theo nghiệp vụ của TTCK chứ không giải thích theo nghĩa thông thường như các cuốn từ điển Anh – Việt khách thường làm.

2. Giải thích nghĩa qua sự việc cụ thể, bằng nghiệp vụ chứ không định nghĩa theo kiểu từng chữ một “Word by word”.

3. Giải thích luật lệ rõ ràng của một thị trường chứng khoán được mệnh danh là “Sao bắc đẩu” là TTCK Nưu Ước. Hiểu  được nghiệp vụ, luật lệ thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của các thuật ngữ chứng khoán. Nếu không chúng ta tự đặt ra cho nó một ý nghĩa trái ngược hoàn toàn…

Thị trường chứng khoán luôn luôn là một thị trường rủi ro cao nhất, nhưng đồng thời cũng là thị trường kiếm được lợi nhuận nhiều nhất. Đầu tư vào thị trường chứng khoán không dễ như các lĩnh vực khác. Muốn tránh rủi ro nhiều, chúng ta cần phải học tới nơi tới chốn, nghiên cứu thật kỹ, theo dõi sát thực tế theo từng ngày, từng giờ, từng phút. Nhất là phải hiểu rõ từng ý trong thuật ngữ của TTCK.

Ở nước ngoài, TTCK luôn luôn được người ta coi trọng, những người hành nghề trong lĩnh vực này phải giỏi, tháo vát, thông minh, nhanh nhạy. Nếu như không sửa soạn kỹ cho những người hành nghề, thì chính những người đầu tư sẽ là nạn nhân của những người hành nghề chứng khoán.

Nếu mọi việc được sửa soạn kỹ, chu đáo thì cuốn từ điển Thị trường chứng khoán  Anh – Việt này sẽ là người bạn đồng hành của mọi người tròng công việc hàng ngày ở thị trường chứng khoán. Tác giả: ĐẶNG QUAN GIA – GIÁO SƯ ĐẠI HỌC, CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN

 

tai-chinh-cong-ty

TÀI CHÍNH CÔNG TY

tai-chinh-cong-ty

tai-chinh-cong-ty

Cuốn sách này gồm 6 phần, 18 chương sau:

* Phần 1: Căn bản về tài chính công ty.

 • Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính công ty.
 • Chương 2: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền.
 • Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro.
 • Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn.
  * Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư.
 • Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính.
 • Chương 6: Đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định.
 • Chương 7: Quyết định tồn quỹ và tồn kho.
 • Chương 8: Quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu.
  * Phần 3: Phân tích và quyết định vốn.
 • Chương 9: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
 • Chương 10: Quyết định thuê hay mua tài sản.
 • Chương 11: Quyết định nguồn vốn của công ty.
 • Chương 12: Các lý thuyết về cơ cấu vốn của công ty.
 • Chương 13: Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty.
  * Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính.
 • Chương 14: Quyết định chính sách cổ tức của công ty.
 • Chương 15: Quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính.
  * Phần 5: Phân tích hoạch định tài chính công ty.
 • Chương 16: Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty.
 • Chương 17: Phân tích các báo cáo tài chính công ty.
 • Chương 18: Hoạch định và dự báo tài chính công ty.
  * Phần 6: Bài giải và đáp án gợi ý.
  Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
 • NHÀ SÁCH KINH TẾ TUÁN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
 • ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0888218185 HOẶC

 

 

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì trước khi ra quyết định lựa chọn sản xuất bất kỳ một sản phẩm nào thì bản thân doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư.
Mặt khác giá thành còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Có thể nói giá thành là một tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất cả các yếu tố chi phí sản xuất. Đảm báo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở từng doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán.
GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ – TS. PHẠM THỊ HỒNG YẾN – ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Các doanh nghiệp Việt Nam ban đầu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh quốc tế qua hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng với trình độ kinh tế ngày càng được nâng cao, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được cải thiện, việc xây dựng và phát triển các hoạt động kinh doanh quốc tế, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai là xu hướng ngày càng phổ biến. Chính vì vậy, kinh doanh quốc tế là một trong những môn học giúp cung cấp cho các sinh viên cử nhân kinh tế, kinh doanh quốc tế có kiến thức cần thiết và những kỹ năng cơ bản trong kinh doanh quốc tế.

Giáo trình Kinh doanh quốc tế được biên soạn dựa trên các giáo trình Kinh doanh quốc tế của Hoa Kỳ, xuất bản năm 2011 dành cho các chương trình quốc tế, giảng dạy ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã chú trọng đến điều kiện và đặc diểm của Việt Nam để đưa vào những nội dung phù hợp và thiết thực.

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

1. Kinh doanh quốc tế

2. Môi trường kinh doanh quốc tế

3. Môi trường chung nhất của kinh doanh quốc tế – xu hướng toàn cầu hóa

4. Mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu

Chương 2: Sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc gia

1. Sự khác biệt của môi trường văn hóa giữa các quốc gia

2. Môi trường chính trị, môi trường pháp lý

3. Môi trường kinh tế

Chương 3: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

1. Môi trường thương mại

2. Môi trường đầu tư toàn cầu

Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế

1. Chiến lược kinh doanh quốc tế

2. Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế

3. Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

1. Thâm nhập thị trường quốc tế

2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

PHƯƠNG PHÁP LUẬN DỰ BÁO

PHƯƠNG PHÁP LUẬN DỰ BÁO

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

– Chương 1: Dự báo trong quản lý hiện tượng kinh tế – xã hội.

– Chương 2: Phương pháp luận dự báo theo mô hình hàm xu thế.

– Chương 3: Phương pháp luận dự báo theo mô hình nhân quả.

Xin trân trọng giới thiệu.

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHO MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHO MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Pháp luật đại cương là môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Trang bị cho người học nền tảng căn bản sự hiểu biết về Nhà nước và pháp luật để hiểu và vận dụng đúng các quy định của pháp luật trong công việc và đời sống xã hội. Để hiểu và vận dụng được các vấn đề lý luận của môn học Pháp luật đại cương đòi hỏi người học phải tiếp cận các quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức bộ máy Nhà nước cũng như các ngành luật khác như là một yêu cầu bắt buộc để học tốt môn học.

Cuốn sách “Hệ Thống Văn Bản Quy Pham Pháp Luật Dành Cho Môn Học Pháp Luật Đại Cương” là sự tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật đang có hiệu lực và đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất và được sắp xếp theo thứ tự khoa học nhằm giúp người học tiếp cận hiệu quả nhất. Hệ thống văn bản gồm:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001.

2. Luật Tổ chức Quốc Hội năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2007.

3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

4. Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội năm 1997 được sửa đổi, bổ sung năm 2001.

5. Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003.

6. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

7. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002.

8. Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002.

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

10. Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

Xin trân trọng giới thiệu.

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Cuốn sách: “Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương” bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước

Chương 2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 3. Khái quát về pháp luật

Chương 4. Quy phạm pháp luật

Chương 5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

Chương 6. Quan hệ pháp luật

Chương 7. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Chương 8. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Chương 9. Hệ thống pháp luật Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu.

kinh-te-vi-mo

KINH TẾ VĨ MÔ

kinh-te-vi-mo

kinh-te-vi-mo

Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô đã được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với các sinh viên khối ngành kinh tế.

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về Kinh tế vĩ mô căn bản, chúng tôi tái bản lần thứ VIII quyển “Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm kinh tế vĩ mô” theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi mong rằng quyển sách này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc học tập và nghiên cứu của các bạn. Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp và quý độc giả có quan tâm để quyển sách được hoàn thiện hơn.

 

bai-tap-kiem-toan

BÀI TẬP KIỂM TOÁN

bai-tap-kiem-toan

bai-tap-kiem-toan

BÀI TẬP KIỂM TOÁN

Môn học Kiểm toán đã được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam từ nhiều năm qua và nhiều tài liệu giảng dạy đã được biên soạn, phục vụ cho việc học tập của sinh viên. Để giúp cho các bạn sinh viên có thêm một tài liệu học tập, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức biên soạn cuốn sách Bài tập Kiểm toán này. Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại thêm những thông tin hữu ích cho các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực kiểm toán.

Nội dung của sách được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với các chương trong quyển sách Kiểm toán xuất bản lần thứ 6 (2014) của Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Mỗi chương sẽ có các bài tập theo chủ đề của chương, được phân thành ba loại: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết (ôn tập) và bài tập. Bên cạnh các bài tập có lời giải (ở cuối sách), còn có những bài tập không có đáp án (được đánh dấu *) nhằm phục vụ cho việc tự nghiên cứu của quý bạn đọc.

Sau đó, sách giới thiệu một số bài tập chuyên sâu dành cho sinh viên chuyên ngành kiểm toán và học viên cao học. Ngoài ra, để người học có thể vận dụng phối hợp kiến thức trong nhiều chương, chúng tôi cung cấp một số bài tập tổng hợp, đề thi mẫu và đề thi môn Kiểm toán trong một số kỳ thi Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức.

Các thay đổi chính của lần xuất bản lần này so với lần trước:

–          Sắp xếp các chương phù hợp với sự thay đổi của quyển sách Kiểm toán xuất bản lần thứ 6.

–          Cập nhật để phản ảnh sự thay đổi của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành theo Thông tư 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính (ngày có hiệu lực là 01/01/2014), trong đó các chương có sự thay đổi trọng yếu là: chuẩn bị kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, báo cáo kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập.

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC CHUẨN MỰC

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC CHUẨN MỰC

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ TOÀN BỘ CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC CHUẨN MỰC

(Đã cập nhật thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 về hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán mới)

MỤC LỤC CHI TIẾT CÁC CHUẨN MỰC

– CHUẨN MỰC 01: CHUẨN MỰC CHUNG

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

– CHUẨN MỰC 02: HÀNG TỒN KHO

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

–  CHUẨN MỰC 03: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

– CHUẨN MỰC 04: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

– CHUẨN MỰC 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

– CHUẨN MỰC 06: THUÊ TÀI SẢN

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

– CHUẨN MỰC 07: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

– CHUẨN MỰC 08: THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP VỐN LIÊN DOANH

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

– CHUẨN MỰC 10: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

– CHUẨN MỰC 11: HỢP NHẤT KINH DOANH

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.

– CHUẨN MỰC 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

– CHUẨN MỰC 15: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

– CHUẨN MỰC 16: CHI PHÍ ĐI VAY

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

– CHUẨN MỰC 17: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

CHUẨN MỰC 18: CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.

CHUẨN MỰC 19: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

CHUẨN MỰC 21: TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

CHUẨN MỰC 22: TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

CHUẨN MỰC 23:CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

CHUẨN MỰC 24: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

CHUẨN MỰC 25: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

CHUẨN MỰC 26: THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN DOANH

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

CHUẨN MỰC 27: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

CHUẨN MỰC 28: BÁO CÁO BỘ PHẬN

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

CHUẨN MỰC 29: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

CHUẨN MỰC 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.