GƯƠNG DANH NHÂN

29.000 

Mô tả

GƯƠNG DANH NHÂN

guong-danh-nhan

guong-danh-nhan

Đọc tiểu sử các danh nhân như các vị đó, tôi thấy mê hơn đọc tiểu thuyết. Nhiều tiểu thuyết hồi nhỏ ta ham mà lớn lên ta chán. Tiểu sử danh nhân thì trái lại, tuổi càng cao, càng thấy nghĩa lý, càng rút được nhiều bài học về nhân sinh quan. Và hôm nay đây, tôi vụng về chép lại những điều đã đọc, tuy mục đích là để giúp bạn trẻ, mà thâm ý cũng là mong được gần gũi thêm cổ nhân, soi lại tấm gương của cổ nhân một lần nữa.

Tôi đã gom những nhà có tài đức trong mọi giới vào cuốn thứ nhất, tức cuốn này, các nhà bác học và phát minh trong cuốn thứ nhì. Và tôi hy vọng sẽ tiếp tục hai cuốn nữa, để lần lần lập một Tủ sách Thanh Niên.”

Sài Gòn, ngày mùng 1 tháng 2 năm 1958
Nguyễn Hiến Lê

Mục Lục :

Lời tựa của tác giả

Heinrinch Schiliemann – Một người trong non 40 năm chỉ ước ao được đào đất.

Quản Trọng – Một chính trị gia chịu nhẫn nhục để lập sự nghiệp

Benjamin Franklin – Một ấn công tự học mà thành một nhà khoa học, một nhà lập pháp và một vị thủ lãnh.

Mahatma Gandhi – Lương tâm của nhân loại

Lev Tolstoy – Một Á thánh

Vương Dương Minh – Một người rất đa tài đã đạt được mục đích là học để làm Thánh

Abraham Lincoln – Một người quân tử phương Tây, đã lấy đức để trị dân