Hiển thị một kết quả duy nhất

 • QUAN-TRI-HOC-TRONG-XU-THE-HOI-NHAP

  QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

  148.000 

  Trong tác phẩm “Những vấn đề cốt yếu của quản lý – Essentials of Management”, Harold. Koontz, Cyril O’Donnell và Heinz Weihrich chỉ ra rằng hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do sự thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm quản lý. Các chuyên gia về phát triển kinh tế đã nhận ra rằng việc cung cấp tài chính và kỹ thuật công nghệ không đảm bảo mang lại sự phát triển nếu chất lượng và năng lực quản lý yếu kém. Những nội dung nêu trên nói lên vai trò to lớn có tính chất quyết định của quản trị đối với sự thành bại của các tổ chức.

 • QUẢN TRỊ HỌC

  QUẢN TRỊ HỌC

  80.000