GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP KINH DOANH

80.000 

Mô tả

 

giao-trinh-giao-tiep-kinh-doanh-hnkg

GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP KINH DOANH

Phần I: Tổng quan  giao tiếp kinh doanh

Chương 1: khái quát chung về giao tiếp kin h doanh

1.1: khái luận về giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh

1.2: tầm quan trọng của giao tiếp kinh doanh

1.3: mục tiêu của giao tiếp kinh doanh

1.4. các kiểu giao tiếp trong kinh doanh

1.5: quá trình giao tiếp

1.6, cac rào cản giao tiếp trong kinh doanh

1.7. nguyên tăc của giao tiếp kinh doanh

Phần 2: các kỹ năng giao tiếp kinh doanh

Chương 2: kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời

2.1. kỹ năng lắng nghe

2.2. kỹ năng đặt câu hỏi

2.3. kỹ năng truyền đạt thông tin không lời

chuong3: kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh

3.1. chọn chủ đề và xác định mục đích bài thuyết trình

3.2. tìm hiểu khán thính giả

3.3 xây dựng nội dung bài thuyết trình

3.4. những điểm  cần lưu ý trong thuyết trình

Chương 4: kỹ năng phát triển thông điệp viết

4.1 sự cần thiết của kỹ năng viết

4.2 ưu điểm và hạn chế của thông điệp viết

4.3. phát triển thông điệp viết trong kinh doanh

4.4. phát triển giao dịch thư tín điện tử trong kinh doanh

4.5. xác định cấp độ từ vựng

Chương 5: kỹ năng giao dịch thư tín trong kinh doanh

5.1. thư tín trong kinh doanh

5.2 kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh

5.3 kỹ năng viết thông điệp tích cực và trung lập

5.4 kỹ năng viết thông điệp thiện chí

5.5 kỹ năng viets thông điệp tiêu cực

chương 6: kỹ năng viết báo caó trong kinh doanh

6.1, sự cần thiết cảu báo cáo viết và kỹ thuật nghiên cứ u trong kinh doanh

6.2. các loại báo cáo viết trong kinh doanh

6.3 một số ứng dụng của báo cáo viết chính thức

chương 7: sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ

7.1 sử dụng phương tiện hỗ trợ trong gió tiếp nói và viết

7.2, phát triển các phương tiện hỗ trợ hình ảnh

7.3 lựa chọn hỗ trợ phù hợp cho bài viết

7.4 những chú ý trong các phương tiện hỗ trợ hình ảnh

Phần III: Các ứng dụng giao tiếp kinh doanh

Chương 8: giao tiếp kinh doanh đa văn hóa

Chương 9: ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán

chương 10: ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong tuyển dụng

NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẤN MINH GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC