GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảm giá!

58.000  52.500 

Mô tả

Cuốn sách gồm 12 chương, bắt đầu bằng những thảo luận về bản chất, vai trò của pháp luật đối với phát triển và mục đích của thực thi pháp luật nhằm bảo đảm công lý cho mọi người dân. Kế đến là những chương bàn về quy trình làm luật, các tiêu chí để đánh giá một đạo luật có chất lượng tốt hay tồi và cách thức người dân có thể tham gia kiểm soát quyền lực công cộng trong quy trình làm luật. Các chương còn lại bàn về những lĩnh vực pháp luật cốt yếu cần cho một xã hội văn minh, tự do và dân chủ, trong đó quan trọng bậc nhất là pháp luật về tự do sở hữu, tự do khế ước và một hệ thống tòa án độc lập, giúp cho công lý được thực thi.