GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

89.000 

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Mô tả

Pháp luật đại cương cuốn sách trang bị cho sinh viên những năm đầu kiến thức cơ bản , cần thiết nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến nhà nước và pháp luật việt nam, đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo