GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Giảm giá!

44.000  39.600 

Mô tả

Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử
Chương 2. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của thương mại điện tử
Chương 3. Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử
Chương 4. Cơ sở mạng của thương mại điện tử
Chương 5. Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử
Chương 6. An ninh thương mại điện tử
Chương 7. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
Chương 8. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
Chương 9. Sàn giao dịch thương mại điện tử (E-Marketplace)
Chương 10. Marketing điện tử (E-Marketing)
Chương 11. Thanh toán trong thương mại điện tử
Chương 12. Các ứng dụng khác của thương mại điện tử