KẾ TOÁN QUẢN TRỊ – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Giảm giá!

94.000  70.500 

Mô tả

Trong nền kinh tế thị trường, sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định quản trị. Tuy nhiên, trong thực tế, những quyết định của các nhà quản trị thường được xác lập trên cơ sở các thông tin của kế toán nhất là kế toán quản trị – là nguồn thông tin hữu ích và đáng tin cậy, xuất phát từ thực tiễn đó, cuốn sách: “Kế Toán Quản Trị – Lý Thuyết Bài Tập và Bài Giải” nhằm góp một chút rất khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả. Cuốn sách này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản nhất để thu nhập, xử lý, thể hiện các thông tin… phục vụ cho việc tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra các quyết định quản trị. Cung cấp cho sinh viên những nội dung căn bản về kế toán quản trị như trang bị các công cụ để phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa khối lượng, chi phí và lợi nhuận, định giá sản phẩm, thông tin cần thiết để ra quyết định…

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 9 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính:

– Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản gì?

– Nội dung chính của chương – nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu của từng nội dung về kế toán quản trị và những tình huống phát sinh mà nhà quản trị cần phải đối mặt.

– Nội dung tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng – nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương

– Phần bài tập thực hành – nhằm giúp độc giả thực hành kiến thức đã học qua các chương.

– Phần cuối cuốn sách là phần bài tập tổng hợp có lời giải nhằm giúp cho độc giả kiểm tra lại kiến thức của mình một lần nữa sau khi đã học xong chương trình kế toán quản trị và phần bài tập thực hành để tác giả tự đánh giá khả năng tiếp thu của chính mình.