KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Giảm giá!

65.000  58.500 

Mô tả

Khi mà độ tin cậy của các thông tin tài chính kế toán cũng như các số liệu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với những người sử dụng báo cáo tài chính thì lại càng chứng tỏ sự cần thiết của hoạt động kiểm toán.

Theo đó, kiểm toán có nhiều tác dụng như tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin tài chính kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp; góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán; và góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý…

Các kiến thức liên quan đến kiểm toán căn bản ngày càng trở nên rất quan trọng và cần thiết không những đối với các nhà nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm toán; những người hành nghề kế toán và kiểm toán mà còn rất hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính và ngân hàng.

Cuốn sách “Kiểm toán căn bản – Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm” của TS, kiểm toán viên, Trần Mạnh Dũng và Ths Lại Thị Thu Thủy; Những người có rất nhiểu kinh nghiệm và có uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy và thực hành kiểm toán; Cung cấp những nội dung cốt lõi nhất về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các khái niệm cơ bản và kỹ thuật kiểm toán, quy trình kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.