KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

thi-ca-viet-nam

Trình độ của nền thơ chúng ta hiện ở mức nào ?

Con đường lớn nhất của thơ là nhận thức, nó vừa đem lại vinh quang và hạnh phúc cho mọi cá nhân theo đuổi nó và là đôi cánh để nâng bổng nhân loại lên với những tầng trời siêu việt.

Nhận chân thơ là gì ? Nhà thơ là ai ? Trình độ của nền thơ chúng ta hiện ở mức nào ?

Thiên niên kỷ thứ ba đang mở ra vậy mà con đường thơ ca của chúng ta đã tiến được bao xa so với thơ Đường cách đây hơn 1300 năm ? Trừ nhánh rẽ thời thơ Mới sau vụ trái ngọt đầu mùa thì dường như nền thơ đương đại của chúng ta cũng chỉ làm thêm được theo lối ấn bút tô đậm những nét đã khai thông. Còn lại, rất đông và rất đông những nhà thơ Việt Nam vẫn đang xúm xít quanh lối thơ tứ tuyệt và những vần thơ Lục-Bát thuộc họ thơ bình dân.

Xem tiếp