TÁC PHẨM VÀ NHÂN VẬT

sach-noi-buon-chien-tranh

Lời giới thiệu sách Nỗi buồn chiến tranh.

Bảo Ninh viết về “Nỗi buồn chiến tranh”, “Nỗi buồn tình yêu”, về một thời đã qua không bao giờ trở lại. Đọc tác phẩm này chúng ta hiểu con người đau khổ, trăn trở, nhận thức như thế nào về quá khứ, về chiến tranh, về những gì được mất trong cuộc đời.

Bất cứ một nền văn học nào trong sự vận động và phát triển của nó đều nhằm đề cập và giải quyết ở mức độ nhất định những vấn đề mà thời đại đó đặt ra và nó có thể dự báo những vấn đề chủ yếu của con người và thời đại trong bước tiến của lịch sử.

Xem tiếp

thi-nhan-viet-nam

Lời bạt Nhỏ to…Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh, Hoài Chân

Trước khi đăng lời bạt Nhỏ to…Thi nhân Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng trích giới thiệu những lời nhận xét và tổng kết rất tinh tế và sâu sắc của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân về lời bạt Nhỏ tovà cả về Thi nhân Việt Nam.

“Nghiên cứu Thi nhân Việt Nam, phải xem xét trong một tổng thể thống nhất, kể cả phần lời bạt Nhỏ to… mà tác giả đã có ý đưa vào.

Hoài Thanh đã trả lời, rất tự tin và đáng yêu, những câu hỏi trong đầu chúng ta rồi đó. Về sự tuyển thơ khá rộng rãi, ông nói :Nhưng tôi là người thời bây giờ. Dầu vui dầu buồn, tôi muốn sống cái đời bây giờ đã. Có những bài thơ tôi say mê mà người sau sẽ không thấy có gì đặc sắc. Thì mặc họ chứ (…). Tôi chỉ sợ thiếu, không sợ thừa. Tôi muốn ghi hết những vui buồn của thời đại.

Xem tiếp

thi-nhan-viet-nam

Giải thích sự đắt hàng và tính hấp dẫn của “Thi nhân Việt Nam”.

Lời người đăng bài : Do nặng lòng với văn hóa của dân tộc qua một tác phẩm phê bình thi ca xuất sắc là “Thi nhân Việt Nam” với những nhận xét sâu sắcnhững phát hiện độc đáo, chúng tôi lần lượt đăng một số bài viết về tác phẩm bình thơ hay này. Chúng tôi dù không đồng tình với một số nhận định của bài viết này nhưng vẫn chọn đăng để rộng đường dư luận.

Xem tiếp