KINH DOANH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

Giảm giá!

328.000  295.200 

Mô tả

KINH DOANH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (CHARLES.W.L.HILL)

kinh-doanh-quoc-te-hien-dai

kinh-doanh-quoc-te-hien-dai

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu kể từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào đầu năm 2007, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thương xuyên nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đứng vững trước sức ép cạnh tranh quốc tế ngay trên “Sân nhà”, từng bước vươn ra thị trường thế giới. Từ đó, việc phổ cập kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh quốc tế theo các chuẩn mực hiện đại  của thế giới ngày nay được coi là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ đó, Khoa Thương mại – Du Lịch – Marketing, Trường đại học Kinh tế TPHCM đã hợp tác với nhà xuất bản danh tiếng Mc Graw – Hill biên dịch tác phẩm nổi tiếng Global Business Today của tác giả Charles W.L.Hill, Đại học Washington để giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Đối tượng phục vụ của cuốn sách này không chỉ là sinh viên các bậc đại học và cao học, mà còn cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Đây là phiên bản mới cập nhật (In lần thứ 8). Với khung lý thuyết hiện đại, quyển sách đã thể hiện toàn bộ các nội dung về kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho nhà quản trị kinh doanh quốc tế nhận thức đầy đủ những đặc điểm và diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu để điều chỉnh các hành vi quản trị, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thích nghi một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vào tiến trình hội nhập toàn cầu ngày nay. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cập nhật rất sinh động các tình huống nghiên cứu điển hình để giúp người đọc thấu hiểu sâu sắc hơn những nội dung lý thuyết, qua đó biết cách vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp…

Xin chân thành cảm ơn tác giả Charles W.L. Hill và nhà xuất bản MC Graw Hill, cảm ơn nhà sách Lộc cùng với những người biên dịch và hiệu đính đã hợp tác tốt để sách Kinh doanh quốc tế hiện đại, với những kiến thức và kỹ năng kinh doanh quốc tế hiện đại, được ra mắt độc giả Việt Nam. Mong rằng nỗ lực của nhà trường đã đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên cũng như nhu cầu nghiên cứu nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh quốc tế của nhà quản trị doanh nghiệp và quý độc giả.

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA

– AI CHẾ TẠO IPHONE CHO APPLE?

– GIỚI THIỆU

– TOÀN CẦU HÓA LÀ GÌ?

– SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TOÀN CẦU

– ĐỘNG LỰC CỦA TOÀN CẦU HÓA

– SỰ BIẾN ĐỔI VỀ NHÂN KHẨU HỌC CỦA NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

– CUỘC TRANH LUẬN VỀ TOÀN CẦU HÓA

– QUẢN LÝ TRÊN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

PHẦN II: SỰ KHÁC BIỆT QUỐC GIA

CHƯƠNG 2: NHỮNG KHÁC BIỆT QUỐC GIA VỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

– GHANA – “MÁY PHÁT ĐIỆN” CỦA CHÂU PHI

– GIỚI THIỆU

– CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

– CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ

 

– HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 3: KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

– CÁCH MẠNG Ở AI CẬP

– GIỚI THIỆU

– NHỮNG KHÁC BIỆT TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

– KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

 

– CÁC NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

 

– BẢN CHẤT CẢU CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ

 

– HỆ QUẢ CỦA VIỆC THAY ĐỔI KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

CHƯƠNG 4: NHƯNG KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA

 

– TẠI SAO WALMART LẠI THẤT BẠI Ở ĐỨC?

 

– GIỚI THIỆU

 

– VĂN HÓA LÀ GÌ?

 

– CẤU TRÚC XÃ HỘI

 

– CÁC HỆ THỐNG TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC

 

– NGÔN NGỮ

 

– GIÁO DỤC

 

– VĂN HÓA VÀ NƠI LÀM VIỆC

 

– SỰ THAY ĐỔI VỀ VĂN HÓA

 

CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

– XUẤT KHẨU PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG SANG MEXICO

 

– GIỚI THIỆU

 

– CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

– NHỮNG TÌNH HUỐNG TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN VỀ ĐẠO ĐỨC

 

– NGUỒN GỐC CỦA CÁC HÀNH VI VÔ ĐẠO ĐỨC

 

– TIẾP CẬN ĐẠO ĐỨC TỪ GÓC ĐỘ TRIẾT HỌC

 

PHẦN 3: MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

 

CHƯƠNG 6: HỌC THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

– SỰ TRỖI DẬY CỦA NGÀNH DƯỢC PHẨM ẤN ĐỘ

 

– GIỚI THIỆU

 

– TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI

 

– CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG

 

– LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI

 

– LỢI THẾ SO SÁNH

 

– HỌC THUYẾT HECKSCHER – OHLIN

 

– HỌC THUYẾT VỀ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

 

– HỌC THUYẾT THƯƠNG MẠI MỚI

 

– LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA: MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA PORTER

 

PHỤ LỤC A: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN

 

– THÀNH PHẦN CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN

 

– THÂM HỤT CÁN CÂN VÃNG LAI CÓ PHẢI LÀ VẤN ĐỀ KHÔNG?

 

CHƯƠNG 7: KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

– TRUNG QUỐC HẠN CHẾ XUẤT KHẨU ĐẤT HIẾM

 

– GIỚI THIỆU

 

– BIỆN PHÁP THỰC THI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

 

– TÌNH HUỐNG VỀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ

 

– QUAN ĐIỂM XÉT LẠI VỀ THƯƠNG MẠI TỰ DO

 

– SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

 

CHƯƠNG 8: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

– NHỮNG NHÀ BÁN LẺ NƯỚC NGOÀI Ở ẤN ĐỘ

 

– GIỚI THIỆU

 

– ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

 

– LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

– TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

– LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA FDI

 

– CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ FDI

 

CHƯƠNG 9: HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC

 

– TÔI MUỐN KÊNH TRUYỀN HÌNH HY LẠP LÀ CỦA TÔI

 

– GIỚI THIỆU

 

– CÁC MỨC ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ

 

– LUẬN ĐIỂM HỘI NHẬP KHU VỰC

 

– HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC Ở CHÂU ÂU

 

– HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC TẠI CHÂU MỸ

 

– HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC Ở CÁC NƠI KHÁC

 

PHẦN 4: HỆ THỐNG TIỀN TỆ TOÀN CẦU

 

CHƯƠNG 10: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

– SỰ LỚN MẠNH CỦA ĐỒNG YÊN NHẬT

 

– GIỚI THIỆU

 

– CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

– BẢN CHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

– CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

 

– DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 

– KHỦNG HOẲNG TIỀN TỆ Ở MALAWI

 

– GIỚI THIỆU

 

– BẢN VỊ VÀNG

 

– HỆ THỐNG BRETTON WOODS

 

– SỰ SỤP ĐỔ CỦA HỆ THỐNG TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH

 

– TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH VỚI TỶ GIÁ THẢ NỔI

 

– CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI TRÊN THỰC TẾ

 

– QUẢN LÝ KHỦNG HOẲNG CỦA IMF

 

PHẦN 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 12: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

 

– CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA FORD

 

– GIỚI THIỆU

 

– CHIẾN LƯỢC VÀ DOANH NGHIỆP

 

– MỞ RỘNG TOÀN CẦU, KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN

 

– ÁP LỰC CHI PHÍ VÀ THÍCH NGHI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

 

– LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC

 

– LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 13: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

 

– JCB Ở ẤN ĐỘ

 

– GIỚI THIỆU

 

– CÁC QUYẾT ĐỊNH THÂM NHẬP CƠ BẢN

 

– CÁC PHƯƠNG THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

 

– LỰA CHỌN CÁCH THỨC THÂM NHẬP

 

– THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI HOÀN TOÀN HAY ĐI THÂU TÓM?

 

PHẦN 6: NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 14: XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ĐỐI LƯU

 

– STEELMASTER BUILDINGS

 

– GIỚI THIỆU

 

– TIỀM NĂNG VÀ CẠM BẪY CỦA XUẤT KHẨU

 

– CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

 

– SỬ DỤNG NHỮNG CÔNG TY QUẢN LÝ XUẤT KHẨU

 

– TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

 

– HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

 

CHƯƠNG 15: SẢN XUẤT TOÀN CẦU, THUÊ NGOÀI VÀ HẬU CẦN

 

– SẢN XUẤT SẢN PHẨM KINDLE CHO AMAZON

 

– GIỚI THIỆU

 

– CHIẾN LƯỢC, SẢN XUẤT, VÀ HẬU CẦN

 

– ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT

 

– VÀI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở NƯỚC NGOÀI

 

– THUÊ NGOÀI SẢN XUẤT : QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SẢN XUẤT

 

– QUẢN LÝ CHUỖI  CUNG ỨNG TOÀN CẦU

 

CHƯƠNG 16: MARKETING TOÀN CẦU VÀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

 

– CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU CỦA BURBERRY

 

– GIỚI THIỆU

 

– TOÀN CẦU HÓA THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG HIỆU

 

– PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

 

– THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 

– CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

 

– CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

 

– CHIẾN LƯỢC GIÁ

 

– ĐỊNH HÌNH HỖN HỢP MARKETING

 

– PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

 

CHƯƠNG 17: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN CẦU

 

– MMC CHINA

 

– GIỚI THIỆU

 

– VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

 

– CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

– PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO

 

– ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

 

– THU NHẬP

 

– QUAN HỆ LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

 

THUẬT NGỮ

 

CHU THÍCH