KINH TẾ VĨ MÔ

Giảm giá!

76.500  65.025 

Mô tả

kinh-te-vi-mo

kinh-te-vi-mo

Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô đã được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với các sinh viên khối ngành kinh tế.

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về Kinh tế vĩ mô căn bản, chúng tôi tái bản lần thứ VIII quyển “Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm kinh tế vĩ mô” theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi mong rằng quyển sách này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc học tập và nghiên cứu của các bạn. Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp và quý độc giả có quan tâm để quyển sách được hoàn thiện hơn.