KINH TẾ VI MÔ

80.000 

Mô tả

Ngày nay Kinh tế học gồm kinh tế vĩ môKinh tế vi mô là môn cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy ở tất cả các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế.

Nhằm giúp sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo để nắm vững những vấn đề cơ bản của môn kinh tế vi môtrong học tập, nhốm giảng viên chúng tôi tái bản lần thứ VI quyển lý thuyết “Kinh tế vi mô”, có chỉnh sửa và bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Nội dung sách được chọn lọc và trình bày cô đọng, dễ hiểu theo chương trình cập nhập của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng nắm vững môn kinh tế vi mô.

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp vá quý độc giả có quan tâm , để quyển sách này ngày được hoàn thiện hơn