LUẬT KINH DOANH

Giảm giá!

68.000  57.800 

Mô tả

Cuốn sách Luật Kinh doanh được biên soạn nhằm giúp cho các thương nhân hiểu biết về pháp luật kinh doanh để vận dung cho hoạt động của mình đảm bảo chi tính sinh lợi cao và xác suất tủi ro thất nhất. Không chỉ có vậy, việc học Luật Kinh doanh, ngoài việc cập nhật các văn bản pháp luật mới  nhất mà còn đảm bảo được ít  nhiều tính dự báo về sự thay đổi trong xu thế phát triển của tương lai. Có như thế, khả năng thành công trong kinh doanh sẽ cao hơn rất nhiều.

Cổ nhân có câu: “Phi thương bất phú, phi trí bất hưng” nghĩa là không kinh doanh buôn bán thì không giàu, không nâng cao kiến thức trình độ thì không phát triển hưng thịnh, điều này đúng không chỉ đối với cá nhân mà đúng với cả quốc gia.

Pháp luật về kinh doanh hình thành từ những tục lệ, tập quán thương mại và phát triển đa dạng theo sự phát triển kinh tế, khoa học và được Nhà nước ghi nhận, bổ sung theo ý chí của nhân dân. Cho nên, muốn kinh doanh, các thương nhân tất yếu cần phải hiểu biết về pháp luật kinh doanh để vận dụng cho hoạt động của mình đảm bảo cho tính sinh lợi cao và xác suất rủi ro thấp nhất. Không chỉ có vậy, việc học Luật Kinh doanh, ngoài việc cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất mà còn phải đảm bảo được ít nhiều tính dự báo về sự thay đổi trong xu thế phát triển của tương lai. Có như thế, khả năng thành công trong kinh doanh sẽ cao hơn rất nhiều. Xuất phát quan từ điểm này, sách Luật Kinh doanh sẽ chia làm 7 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về Luật Kinh doanh
Chương 2: Quy chế pháp lý về thành lập, hoạt động của doanh nghiệp
Chương 3: Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh
Chương 4: Pháp luật về phá sản
Chương 5: Chế định pháp luật hợp đồng
Chương 6: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Chương 7: Pháp luật về cạnh tranh trong kinh doanh

Trân trọng giới thiệu!