LÝ THUYẾT, BÀI TẬP & BÀI GIẢI QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (TỐI ƯU HÓA)

Giảm giá!

70.000  63.000 

Mô tả

Sách nhằm giúp cho sinh viên có tài liệu phong phú hơn trong việc học tập về môn quy hoạch tuyến tính, cách trình bày bài giải của quyển sách có thể đáp ứng được điều cần của sinh viên.