LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Giảm giá!

54.000  45.900 

Mô tả

Môn học xác suất thống kê là môn học nghiên cứu về các sự kiện và các đại lượng ngẫu nhiên. Nó sẽ trang bị cho chúng ta một công cụ để tìm hiểu quy luật của một tiêu chuẩn trong một tập hợp đông đảo các đối tượng nghiên cứu. Và cho ta biết cách phân tích, nghiên cứu thông qua cá giá trị đặc trưng của nó. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết cho công việc của chúng ta.

Môn học này được xem là khó đối với những người không chuyên toán. Do đó, trong cuốn sách “Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê” được trình bày súc tích, ngắn gọn nhưng đầy đủ các khái niệm cốt lõi và đưa ra những ví dụ minh họa để độc giả dễ hiểu. Các bài tập được trình bày theo trình tự từ dễ đến khó.

MỤC LỤC:

Chương 0: Tập hợp và giải tích tổ hợp
Chương 1: Các khái niệm cơ bản của xác suất.
Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên
Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất
Chương 4: Các định lý giới hạn
Chương 5: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều
Chương 6: Lý thuyết mẫu
Chương 7: Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên
Chương 8: Kiểm định giả thiết thống kê
Chương 9: Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy