MBA TRONG TẦM TAY TỔNG QUAN

Giảm giá!

140.000  126.000 

Mô tả

MBA TRONG TẦM TAY: TỔNG QUAN

mba-trong-tam-tay-tong-quan

mba-trong-tam-tay-tong-quan

Những lời khen tặng dành cho cuốn sách MBA trong tầm tay: Tổng quan.

MBA trong tầm tay cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích do các giáo sư và học giả hàng đầu của Trường Quản trị Kinh doanh Darden (Hoa Kỳ) tìm tòi, chắt lọc và tập hợp lại thành một phương thức quản trị tổng quát mang tính thực tiễn cao. Phương thức này sẽ giúp các nhà quản lý đối mặt với các thách thức trong thế kỷ 21” – W. Carl Kester, giáo sự bộ môn tài chính đến từ Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản và Trường Giảng dạy Kinh doanh Harvard.

MBA trong tầm tay là một nguồn tài liệu quý. Mọi sinh viên đang học MBA nên đọc nó để hỗ trợ khóa học của mình, mọi nhà quản lý đương nhiệm, thậm chí đã có bằng MBA, cũng tìm được nhiều điều hữu ích khi đọc quyển sách tuyệt vời này.” – Dennis E. Logue, Trưởng Bộ môn và Fred E. Brow, Chủ tịch Trường Giảng dạy Kinh doanh Micheal F. Price, Đại học Oklahoma.

MBA trong tầm tay sẽ lôi cuốn những ai nhận ra rằng các nguyên tắc kinh doanh cũ hiện không còn tác dụng trong môi trường toàn cầu đang thay đổi như vũ bão ngày nay nữa. Bộ sách mang đến cho sinh viên và các nhà kinh doanh chuyên nghiệp một phương thức cập nhật nhất bao gồm tất cả các lĩnh vực chức năng trọng yếu của một doanh nghiệp.” – Tiến sĩ John D. Finnerty, Công ty PricewaterhouseCooper, Giáo sự Bộ môn Tài chính, Đại học Fordham.

MBA trong tầm tay cung cấp một phương thức tiếp cận thực tiễn, cô đọng và bao hàm nhiều lĩnh vực kỹ thuật, khái niệm và khuynh hướng mới nhất mà các nhà quản lý thường gặp phải trong nền kinh tế toàn cầu.” – Barry D. Leskin, Phụ trách Đào tạo, Công ty Chevron.

MỤC LỤC

PHẦN 1: KINH DOANH LÀ GÌ?

Chương 1: Kinh doanh là gì?

Chương 2: Tương lai

Chương 3: Quản lý con người

Chương 4: Đạo đức kinh doanh

Chương 5: Kinh tế học

PHẦN 2: CHỨC NĂNG CỦA KINH DOANH

Chương 6: Quản trị Marketing – Đòn bẩy giá trị khách hàng

Chương 7: Quản trị hoạt động thực thi chiến lược

Chương 8: Đầu tư: Tạo ra cái mới và tồn tại bằng những nguồn lực hữu hạn

Chương 9: Kế toán

Chương 10: Tài chính

Chương 11: Chiến lược: Xác định và phát triển lợi thế cạnh tranh

PHẦN 3: NHỮNG CHÂN TRỜI

Chương 12: Lãnh đạo từ cấp trung: Một mô hình lãnh đạo mới

Chương 13: Các liên minh chiến lược

Chương 14: Thương mại quốc tế

Chương 15: Một vài suy nghĩ cuối cùng