Một Cách Trình Bày Những Điều Đức Phật Thuyết Giảng Dẫn Nhập

Giảm giá!

120.000  108.000 

Mô tả

Nhà sách Tuấn MInh giới thiệu bạn đọc.

Một Cách Trình Bày Những Điều Đức Phật Thuyết Giảng Dẫn Nhập

Trọn bộ sách 5 tập gồm tập DẪN NHẬP và bốn tập ANGUTTARA NIKAYA do tác giả Trương Công Dũng biên soạn. Công trình này có quy mô rất lớn.Việc sử dụng tiếng Việt ngày nay để trình bày các bộ kinh Phật là điều chưa từng có ở Việt Nam. Sách Một cách trình bày những điều đức phật thuyết giảng dẫn nhậpgiúp việc xác định ý nghĩa của các thuật ngữ Phật học từ trình độ hiểu biết của khoa học ngày nay có lẽ cũng là điều chưa từng có trên thế giới. Phật học vốn là phần

quan trọng trong nhận thức truyền thống của nhiều người Việt Nam nên chắc chắn công trình này sẽ giành đươc sự quan tâm của các vị tu hành Phật giáo, các nhà nghiên cứu Phật học, các nhà khoa học và các Phật tử – những người muốn thật sự hiểu biết bản chất của Phật học.Phật học và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau, vốn không có tác động qua lại với nhau, không hề bổ sung kiến thức cho nhau: Phật học không dựa vào khoa học để hình thành, sách khoa học không dựa vào Phật học để phát triển. Thế nhưng có hai yếu tố rất quan trọng khiến cho sự hiểu biết của hai lĩnh vực này dần trở nên tương đồng. Đó là tính ổn định khi quan sát lượng định đối tượng và khả năng thâm nhập sâu dần vào thế giới vật chất vi mô khi tìm hiểu cái thực của thế giới và đời sống.