NGÂN HÀNG ĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Giảm giá!

98.000  73.500 

Mô tả

NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

TS. Phan Đức Dũng

Sau khi tác giả xuất bản cuốn sách Nguyên lý kế toán – Lý thuyết và bài tập dùng cho học sinh, sinh viên khối trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học để thuận lợi cho các độc giả hiểu hơn về nguyên lý kế toán, tác giả đã viết bổ sung thêm cuốn sách Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán. Tác giả hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết trong tủ sách của độc giả. Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán

1. Những nội dung cần nhớ

2. Phần câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

3. Phần bài tập ứng dụng

4. Phần bài tập tự giải

Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

1. Những nội dung cần nhớ

2. Phần câu hỏi trắc nghiệm

3. Phần bài tập ứng dụng

4. Phần bài tập tự giải

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

1. Những nội dung cần nhớ

2. Phần câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

3. Phần bài tập ứng dụng

4. Phần bài tập tự giải

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

1. Những nội dung cần nhớ

2. Phần câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

3. Phần bài tập ứng dụng

4. Phần bài tập tự giải

Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 7: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán