NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Giảm giá!

30.000  27.000 

Mô tả

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nói chung, kinh doanh thương mại quốc tế nói riêng tăng lên cả về kim ngạch, loại hàng và thay đổi về phương thức. Sự gia tăng và thay đổi đó đòi hỏi các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên phải vừa tăng cường các kiến thức, nắm vững các luật và thông lệ quốc tế, rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và giải quyết các tình huống, khả năng tham gia và xử lý các tranh chấp theo luật thương mại và thông lệ quốc tế. Cuốn “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu gồm ba phần:
Phần 1 : Bài giảng điện tử biên soạn trên nền phần mềm power point
Phần 2 : Các tình huống
Phần 3 : Các câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết
Đây là tài liệu bổ ích dành cho các đối tượng
– Giảng viên và snh viên giảng dạy, học tập trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu
– Nhà kinh doanh, chuyên gia, chuyên viên tại các doanh nghiệp thương mại quốc tế
– Những người hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến xuát nhập khẩu