BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giảm giá!

84.000  71.400 

Mô tả

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

bt-bg-nvnh-thuong-mai

mục lục:

chương 1: tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại

A. Tóm tắt lý thuyết chương 1

các vấn đề cơ bản vè ngân hàng thương mại

Phân loại ngân hàng thương mại

cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại

các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại

phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

tác dụng của luật các tổ chức tín dụng đến hoạt động ngân hàng thương mại

B, câu hỏi trắc nghiệm

Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

A. Tóm tắc lý thuyết chương 2

hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại

tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn

các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

B, câu hỏi trắc nghiệp

Chương 3. Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng

A, Tóm tắc lý thuyết

những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

quy trình tín dụng

B, câu hỏi trắc nghiệm

Chương 4 : nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

Chương 5: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay

chương 6.Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay

chương 7: nghiệp vụ cho thuê tài chính

chương 8: nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu

chương 9: nghiệp vụ bảo lãnh

Chương 10: nghiệp vụ thanh toán qua  ngân hàng

Chương 11: nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Chương 12: nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

Chương13: nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Chương 14:nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hành cá nhân

chương 15: nghiệp vụ ngân hàng điện tử

chương 16: phân tích và đánh giá các loại rủi ro trong họt động ngân hàng

chương 17: xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Phần 2: đáp án câu hỏi trắc nghiệp

Phần 3:

bài tập bài giải các nghiệp vụ

phân 4: bài tập rèn luyện

phần 5: bài tập thực hành theo nhóm

NHÀ SÁCH TUẤN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC