PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảm giá!

32.500  27.625 

Mô tả

Cuốn sách: “Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương” bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước

Chương 2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 3. Khái quát về pháp luật

Chương 4. Quy phạm pháp luật

Chương 5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

Chương 6. Quan hệ pháp luật

Chương 7. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Chương 8. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Chương 9. Hệ thống pháp luật Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu.