PHÁT TRIỂN KINH DOANH TIÊU THỤ NHỜ THƯƠNG HIỆU

56.000 

Mô tả

PHÁT TRIỂN KINH DOANH TIÊU THỤ NHỜ THƯƠNG HIỆU

Nhãn hiệu sản phẩm là biểu tượng hình ảnh của doanh nghiệp, cũng là sản phẩm vô hình quan trọng của doanh nghiệp, nó thể hiện tổng hợp về quy mô, hiệu quả lợi ích, trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý kinh doanh và năng lực cạnh tranh thị trường của một doanh nghiệp.

Một nhãn hiệu sản phẩm uy tín được hình thành bởi tâm huyết, mồ hôi và trí tuệ cảu cả một doanh nghiệp và từng cá nhân trong doanh nghiệp ấy. Một nhãn hiệu uy tín không chỉ giúp doanh nghiệp có được thị phần trong kinh doanh mà nó còn mang lại những lợi ích khác như lưu thông, điều hòa vốn và hợp tác đối ngoại…

Làm thế nào để doanh nghiệp cạnh tranh giành được thị phần trong kinh doanh? Phát huy tối đa sức mạnh của thương hiệu đang có? Đó là việc làm cấp thiết để doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình và cũng là điều mà các doanh nghiệp cần thiết phải biết và học tập một cách nghiêm túc trong lột trình phát triển của mình.

Cuốn sách này là cẩm nang cho người giám đốc chuyên nghiệp thành đạt, nó giúp bạn vận dụng  hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt nó cung cấp cho bạn sự hoàn thiện trong quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm, từ đó góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh thương hiệu trên trường kinh doanh.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐỊNH VỊ VÀ THIẾT KẾ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

CHƯƠNG 2: TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN CỦA NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

CHƯƠNG 3: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

CHƯƠNG 4: NGUY CƠ VÀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

CHƯƠNG 5: TÀI SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM