GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

70.000 

Mô tả

GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công việc phân tích và thẩm định dự án đầu tư hiện nay đang thiếu các phương pháp luận, các hệ thống dữ liệu đánh giá hoàn chỉnh để nhà phân tích, nhà thẩm định có những kết luận khách quan và chính xác về các thông số ROI của dự án, dẫn đến hàng loạt dự án đầu tư kém hiệu quả cho khối kinh tế nhà nước lẫn tư nhân.

Một dự án được phận tích và thẩm định tốt sẽ mang đến một quyết định đầu tư tốt, và trong trường hợp ngược lại không tốt thì quyết định đầu tư có thể mang lại các hệ lụy của sự sụp đổ hay phá sản công ty.Chính tầm quan trọng đó mà việc hiểu, nắm vững các kiến thức và phương pháp phân tích & thẩm định dự án đầu tư sẽ mang đến nhiều thành công cho công việc của bạn nói riêng và công ty nói chung.Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn. Cùng phương pháp nhân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án, là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.

Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư phát triển, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế, đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng đầy ấn tượng của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.

Hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư dài và việc phát huy kết quả đầu tư trong tương lai khá dài. Vì vậy, trước một hoạt động đầu tư chúng ta cần phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ và chính xác nhằm giảm thiểu những rủi ro khi thực hiện đầu tư. Việc chuẩn bị đó được thực hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư.