Cách Mạng Thương Hiệu

396.000 

Mô tả

Cách Mạng Thương Hiệu

SÁNG TẠO – THE DESIGNFUL COMPANY: Văn hóa của sự đổi mới không ngừng

Những kỹ năng nhận biết tương lai để có thể sáng tạo ra những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng, nối liền khoảng cách với khách hàng, loại bỏ các vấn đề nan giải…

Giá bìa: 99.000đ
ĐỘT PHÁ – ZAG: Chiến lược số một của những thương hiệu hàng đầu
Tiến trình giúp doanh nghiệp tìm ra, thiết kế, xây dựng,… và làm mới thương hiệu của mình. Đặc biệt, trong tiến trình này, chiến lược khác biệt hóa được nhấn mạnh là giai đoạn nổi trội và mang tính quyết định cho việc đưa hình ảnh thương hiệu chiếm lĩnh vị trí tích cực trong “hộp đen nhận thức” của khách hàng.
Giá bìa: 99.000đ

KHOẢNG CÁCH – THE BRAND GAP: Đưa ý tưởng thiết kế thương hiệu tiệm cận chiến lược kinh doanh
Những nguyên tắc chung nhằm khuyến nghị nhà quản trị thương hiệu nên xem xét trước khi đưa ra các quyết định, đó là: Khác biệt, Cộng tác, Đổi mới,Công nhận…
Giá bìa: 99.000đ
ĐẢO NGƯỢC – THE BRAND FLIP: Khi khách hàng nắm quyền kiểm soát thương hiệu
Những khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu trong thực tế hiện nay, như: đảo ngược quan niệm về thương hiệu, hội khách hàng, thiết kế…; Cùng những ví dụ, những lý do cụ thể giải thích cho việc tại sao khách hàng lại nắm quyền kiểm soát thương hiệu, và cách thức để doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận từ đó.
Giá bìa: 99.000đ