QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HIỆN ĐẠI

138.000 

Sau nhiều năm xuất bản lần đầu quyển giáo trình “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên cùng bạn đọc xa gần khác, xin thành thật cám ơn quý độc giả. Lần tái bản năm 2016 này, chúng tôi lấy tựa đề “Quản trị vận hành hiện đại” – Quản trị sản xuất và dịch vụ. Tiếp thu các ý kiến đóng góp nói trên, trong kỳ tái bản lần thứ ba này, chúng tôi có một số thay đổi để gia tăng thật nhiều kiến thức về dịch vụ để phù hợp với chương trình giảng dạy của các trường đại học Việt Nam và tình hình vận hành kinh doanh thực tế của các công ty Việt Nam hiện nay…

Mô tả

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HIỆN ĐẠI

LỜI NÓI ĐẦU

Một thời đổi mới đã rời xa, quốc hữu dân doanh đang giong buồm ra biển lớn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt toàn cầu và là thời điểm Việt Nam chuẩn bị tham gia TPP – Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement).  Sau nhiều năm xuất bản lần đầu quyển giáo trình “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên cùng bạn đọc xa gần khác, xin thành thật cám ơn quý độc giả. Lần tái bản năm 2.018 này, chúng tôi lấy tựa đề “Quản trị vận hành hiện đại” – Quản trị sản xuất và dịch vụ. Tiếp thu các ý kiến đóng góp nói trên, trong kỳ tái bản lần thứ ba này, chúng tôi có một số thay đổi để gia tăng thật nhiều kiến thức về dịch vụ để phù hợp với chương trình giảng dạy của các trường đại học Việt Nam và tình hình vận hành kinh doanh thực tế của các công ty Việt Nam hiện nay. Rất nhiều kiến thức và thực hành về dịch vụ đã được bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là minh họa tình huống vận dụng thực tế của các công ty Việt Nam.

Do lĩnh vực dịch vụ ngày càng quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế, đặc biệt là đại đa số các công ty Việt Nam hiện nay cũng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên hầu hết từng chương đều trình bày và minh họa thực tế dịch vụ. Phần bài tập đã được tách riêng thành quyển “Bài tập và bài giải quản trị vận hành (sản xuất và dịch vụ)” nhằm giúp bạn đọc thực hành ứng dụng trong thực tế. Ngoài ra đối với một số thuật ngữ chuyên môn thường gặp chúng tôi củng cố sửa đổi để thống nhất với các tác giả của những môn khác, các từ nào còn chưa có trong các từ điển Anh Việt hiện nay chúng tôi có ghi chú tiếng Anh bên cạnh để độc giả dễ dàng tham khảo.

Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành tài liệu này nhưng với những nội dung rất rộng và nhiều thay đổi của lĩnh vực quản trị vận hành, một ngành khoa học non trẻ đang phát triển, chúng tôi nghĩ rằng khó có thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Thêm vào đó, hiện nay các thuật ngữ quản trị vẫn chưa có sự thống nhất về mặt dịch thuật cũng là điều khó khăn không nhỏ đối với người viết. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của bạn đọc. Hơn thế nữa, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các góp ý chân thành của tất cả bạn đọc và đồng nghiệp nhằm giúp chúng tôi ngày càng hoàn chỉnh hơn quyển sách quản trị vận hành này cho những lần tái bản sau.

Không có một quyển sách nào là công trình riêng của một người mà là sự kế thừa kiến thức nghiên cứu của rất nhiều người đi trước và đương thời. Quyển sách này cũng không phải là ngoại lệ. Không có các lý thuyết khai phá mở đường mà các học giả đã dày công nghiên cứu, không có các quản trị gia vận hành Việt Nam tài ba đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn quản trị của Việt Nam thì không có chất liệu sống để viết nên quyển sách ứng dụng này. Vì thế, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đến họ.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tác giả có tên trong phần tài liệu tham khảo. Những tài liệu mà các tác giả này xuất bản đã cung cấp cho chúng tôi những tư liệu rất quý báu trong việc hoàn thành quyển sách quản trị vận hành này.