TRI THỨC KHÁCH QUAN – MỘT CÁCH TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ TIẾN HÓA

Giảm giá!

120.000  108.000 

Mô tả

Tri Thức Khách Quan – Một Cách Tiếp Cận Dưới Góc Độ Tiến Hóa (Tái Bản)

tri-thuc-khach-quan-mot-cach-tiep-can-duoi-goc-do-tien-hoa

tri-thuc-khach-quan-mot-cach-tiep-can-duoi-goc-do-tien-hoa

1. Tác giả:

Karl R. Popper (1902-1994) là một nhà triết học, xã hội học, logic học người Áo. Ông được coi là một trong những triết gia vĩ đại nhất thế kỉ XX. Ban đầu, Karl R. Popper chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng logic, song ông cũng là một trong những người đầu tiên phê phán trường phái đó, và xây dựng trường phái triết học của riêng mình – chủ nghĩa duy lí phê phán.

Các tác phẩm chính của ông, gồm có: Xã hội mở và kẻ thù của nó (1945), Sự nghèo nàn của thuyết sử luận (1957), Logic của sự khám phá khoa học (1959), Tri thức khách quan – một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hóa (1972)…

2. Tác phẩm:

Cuốn sách là tập hợp chín bài viết và tham luận quan trọng của Karl R. Popper do chính ông chủ biên và xuất bản lần đầu tại Oxford University Press, 1972 với nhan đề Objective Knowledge; 3 chương đầu được dịch sang tiếng Pháp, xuất bản dưới nhan đề La Connaissance Objective, Nxb Complexe, 1978. Theo ông, vấn đề cơ bản của triết học khoa học là vấn đề phân ranh – phân biệt giữa đâu là khoa học và phi khoa học – và vấn đề tính khả kiểm sai hay tính có thể bác bỏ được…