TAY TRẮNG LÀM NÊN

Giảm giá!

39.000  35.100 

Mô tả

Tháng chín năm 1945, sau khi Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, viên kỹ sư Nhật, Giám đốc sở Thủy Lợi Nam Việt, mời một số anh em chúng tôi lại đẽ giao công việc. Tôi còn nhớ lời cuối cùng của ông ta:
“Nước Việt Nam các ông thế nào cũng được độc lập, còn nước Nhật chúng tôi thì không còn hy vọng gì ngóc đầu lên được nữa. Tôi chúc các ổng may mắn”.
Trong khi nói, một tay ông ta nắm chặt vào bụng, mồ hôi nhễ nhãi, vẻ mặt đau đớn. Tôi có cảm  tưởng ông đứt từng khúc ruột. Lúc đó  ai cũng tin rằng Nhật đã hết thời, may lắm là còn giữ được cái tên trên bản đồ thế giới.
Ba bốn nărn sau tôi được đọc một cuốn sách Pháp (lâu quá, đă quên mất tên tác giá và nhan đề) ghi lại một lời cứa một tướng Đức, đồ đệ trung kiên của  Hitler, khi Bá Linh mới bị Đồng Minh chiếm đóng. Đại ý ông ta dặn dò đồng chí không nên thất vọng, có thế khai thác những mâu thuẫn giữa Đồng Minh mà giành lại được địa vị trên bàn cờ quốc tế, một địa vị mà dân tộc Nhật Nhĩ Mãn đáng được hưởng. Lời đó đă làm tôi suy nghĩ lung.

*  *  *