THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO

Giảm giá!

44.500  40.050 

Mô tả

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO

thi-truong-ngoai-hoi-cac-giai-phap-phong-ngua-rui-ro

 

chương 1 giới thiệu về thị trường ngoại hối

sự ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối

đặc điểm

các thành phần tham gia giao dịch

cấu trúc thị trường

….

chương 2 tỷ giá hối đoái

tỷ giá hối đối

cơ sở xác định tỷ giá

quy ước tên đơn vị tiền tệ

các phương pháp yết giá

phương pháp tính giá chéo

chương 3 thị trường hối đoái giao ngay

nghiệp vụ hối đoái giao ngay và thị trường hối đoái giao ngay

yets giá trên thị trường giao ngay

chi phí giao dịch

cơ chế giao dịch

….

chương 4 thị trường hối đối có kỳ hạn

khái quát về thị trường hối đối có kỳ hạn

hoái đổi tiền tệ

sử dụng hoán đổi để hạ thấp chi phí

chương 5 thị trường hoán đổi tiền tệ

 

chương 6 thị trường tiền tệ giao sau

chương 7 thị trường quyền chọn ngoại hối

chương 8 phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá

chương 9 các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp

chương 10 các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với ngân hnagf thương mại

phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương mại

quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thường mại

phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn

Nhà sách tuấn minh giới thiệu bạn đọc