TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Giảm giá!

238.000  214.200 

Mô tả

TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

tien-te-ngan-hang-va-thi-truong-tai-chinh-nguyen-van-ngoc

Trong các bản tin trên ti vi hoặc báo chí, bạn thường thấy ngân hàng trung ương các nước hoặc khối nước đang cân nhắc khả năng tăng lãi suất, chính sách này  gây ảnh hướng tới lãi suất của khoản tiền mà bạn đã vay để mua nhà,,. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dễ hay khó mua hnagf trả góp hơn trong tương lai? nó sẽ làm cho bạn dễ hay khó tìm việc làm hơn trong năm tới.

Mục lục:

Phần I: tổng quan

chương 1: sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường tài chính, tiền tệ ngân hàng

chương 2: hệ thống tài chính

chương 3: hệ thống tiền tệ

chương 4: lãi suất

Phụ lục: tính toán rủi ro của lãi suất độ dài

chương 5: sự thây đổi của lãi suất

Phụ lục 1, mô hình định giá tài sản

Phụ lục 2, vận dụng phương pháp tiếp cận thị trường tài sản đối với thị trường vàng

chương 6: cơ cấu rủi và thời hạn cảu lãi suất

Chương 7: thị trường chứng khoán, lý thuyết kỳ vọng hợp lý và giả thuyết thị trường hiệu quả.

Phân III: CÁC định chế tài chính

chương 8: phân tích kinh tế và cơ cấu tài chính

chương 9: Ngân hàng

chương 10: cơ cáu của ngành ngân hàng

chương 11: phân tích kinh tế và điều hành ngân hàng

chương 12: tài chính phi ngân hàng

chương 13: các công cụ tài chính phái sinh

Phần IV: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

chương 14: cơ cấu ngân hàng trung ương và hệ thống tiêng tệ và ngân hàng

chương 15: quá trình tạo tiền gởi và cung tiền

chương 16: các yếu tố quyết định cung tiền

chương 17: các công cụ của chính sách tiền tệ

chương 18: thực thi chính sách tiền tệ mục tiêu và chiến lược

PHần V: tài chính quốc tế và chính sách tiền tệ

chương 19: thị trường hối đoái

chương 20: hệ thống tài chính quốc tế

chương 21; kinh nghiệm quốc tế về thực thi chính sách tiền tệ

Phần VI: lý thuyết tiền tệ

chương 22: nhu cầu về tiền

chương 23: mô hình keynes và mô hình IS-LM

Chương 24: chính sách tài chính và tiền tệ trong mô hình IS-Lm

chương 25: phân tích tổng cầu và tổng cung

Chương 26: Bằng chứng về cơ chế tác động của chính sách tiền tệ

chương 27: tiền tệ và lạm phát

chương 28: kỳ vọng hợp lý và những hàm ý đối với chính sách

NHÀ SÁCH TUÂN mINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU