TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

88.000 

Mô tả

TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Cuốn sách Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng này thuần túy là lý thuyết chưa có ví dụ minh họa. Quyển sách Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại được tái bản sau khá hoàn chỉnh vì được bổ sung kiến thức, đặc biệt là rất nhiều tình huống minh họa trong thực tế được giải một cách chi tiết giúp cho người đọc có thể tự học được. Vì thế chúng tối giới thiệu bạn cuốn sách này.