TOÁN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

Giảm giá!

118.000  94.400 

Mô tả

TOÁN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

toan-tai-chinh-ung-dung

CHƯƠNG 1 Lãi đơn

1.1 phương pháp lãi đơn

1.2, giải thích các khái niệm cơ bản

1.3 các ký hiệu được sử dụng trong chương

1.4 dẫn nhập phương pháp lãi đơn

1.5. lãi suất trung bình

1.6 lãi suất thực

Chương 2: lãi kép

2.1phương pháp lãi kép

2.2 dẫn nhập phương pháp lãi kép

2.3 so sánh lãi đơn và lãi kép

Chương 3: chiết khấu giấy tờ có giá

3.1 tiếp cận các khái niệm cơ bản

3.2 các giấy tờ ngắn hạn thường được chiếc khấu

3.3 chiết khấu thương phiếu

3.4 chiết khấu tín phiếu kho bạc

3.5 chiết khấu chứng chỉ tiền gởi và sổ tiết kiệm

3.6 chiết khấu theo lãi kép

Chương 4 taì khoản vãng lai

4.1 các khái niệm liên quan

4.2 tài khoản vãng lai

4.3 Phương pháp trình bày tài khoản vãng lai

4.4 tài khoản tiền gởi thanh toán

4.5 tài khoản cho vay luân chuyển

Chương 5: niên kim

5.1 cở sở lý thuyết thời giá tiền tệ

5.2 hiểu và giá trị tương lai và giá trị hiện tại

5.3 phân biêt khoản tiền và chuỗi tiền

5.4 các ký hiệu

5.5 giá trị tương lai của một khoản tiền

5.6. giá trị hiện tại của một khoản tiền

5.7 giá trị tương lai của chuỗi tiền

5.8 giá trị hiện tại của chuỗi tiền

5.9 chuỗi tiền biến đổi theo cấp số cộng

5.10 chuỗi tiền biến đổi theo cấp số nhân

Chương 6: Vay vốn

6.1 các phương thức trả nợ

6.2 trả nợ vay và lãi một laanfkhi đáo hạn

6.3 trả nợ theo phương thức dư nợ giảm dần

6.4 phương pháp lập quỹ trả nợ

6.5 xử lý phân trả nợ vào cuối kỳ

6.6 lãi suất thay đổi

NHÀ SÁCH TUẤN mINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC