TRANG TỬ – NAM HOA KINH

Giảm giá!

115.000  92.000 

Mô tả

TRANG TỬ – NAM HOA KINH

trang-tu-nam-hoa-kinh

trang-tu-nam-hoa-kinh

Theo Học giả Nguyễn Hiến Lê (người giới thiệu và chú dịch) cho biết: Lần đầu tiên Nam Hoa kinh được dịch trọn bộ ra tiếng Việt và được phân tích kỹ từng chương một để giữ cho Trang tử những cái gì của Trang mà trả lại cho người trước và người sau; có vậy mới đánh giá được sự cống hiến của Trang cho tư tưởng Trung Hoa.

Những đoạn nào tối nghĩa thì được dịch giả thận trọng ghi cả hai ba cách giải của người trước và tùy chỗ, đưa ý kiến riêng của mình”.

Sách gồm 4 phần:

  • Phần I: GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
  • Phần II: NỘI THIÊN
  • Phần III: NGOẠI THIÊN
  • Phần IV: TẠP THIÊN