TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Giảm giá!

66.000  59.400 

Mô tả

TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

truyen-thong-truc-tuyen-va-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep

truyen-thong-truc-tuyen-va-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep

  LỜI NÓI ĐẦU

Từ năm 1997, Internet xuất hiện ở Việt Nam và chỉ bốn năm sau đó Internet bùng nổ, lan rộng khắp cả nước. Và đến hôm nay, Internet và công nghệ thông tin đã thống trị khắp các lĩnh vực từ hệ thống quản lý hành chính của Chính phủ, đến hệ thống quản lý nhân sự, hợp tác quốc tế, giáo dục, giải trí, kinh doanh và doanh nghiệp…

Tin tức và thông tin đã trở thành công cụ hiệu quả và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân hàng ngày, và cũng sẽ là thiếu với bất cứ một chiến lược quản cáo, truyền thông doanh nghiệp nếu thiếu vắng truyền thông trực tuyến.

sự xuất hiện của Internet cũng những phương tiện truyền thông mới trên môi trường Internet – phương tiện truyền thông trực tuyến – online, không chỉ làm thay đổi thói quen giao tiếp và chia sẻ thông tin của giới trẻ, mà nhanh chóng trở thành công cụ tiếp cận khách hàng, trị trường vô cùng hiệu quả và kinh tế của doanh nghiệp.

Nhằm cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn tóm lược quá trình hình thành truyền thông, cùng những chức năng vai trò xã hội của nó, đặc biệt với những hiệu ứng tốc độ, nhạy bén, tức thì của truyền thông trực tuyến, cùng vai trò, chức năng, ảnh hưởng và  các phương tiện truyền thông trực tuyến hiện tại đối với sự phát triển của doanh nghiệp, chúng tôi đã thực hiện biên soạn cuốn sách “Truyền thông trực tuyến và sự phát triển của doanh nghiệp” trên tay quý vị.

Cùng với những tóm lược về truyền thông đại chúng và truyền thông trực tuyến, “Truyền thông trực tuyến và sự phát triển của doanh nghiệp” cung cấp một số gợi ý trong định hướng phát triển hình ảnh, thương hiệu, tiếp thị của doanh nghiệp trong quá trinh xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông trực tuyến, cùng những ví dụ doanh nghiệp nổi tiếng trong quảng bá hình ảnh thương hiệu bằng công cụ truyền thông trực tuyến.

Chúng tôi mong rằng, cuốn sách phần nào cung cấp được một phần thông tin hữu ích cho quý vị về truyền thông trực tuyến và ứng dụng trong truyền thông doanh nghiệp.

MỤC LỤC

I. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN

1. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ?

1.1 KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC CẤP ĐỘ TRUYỀN THÔNG

1.2 CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

2. TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN

2.1 TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?

2.2 TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN – XU THẾ CỦA THỂ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

2.3 SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN

 II. TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

1. VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

1.1 TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

1.2 VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.3 VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1.4 XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

2. CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

2.1 TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

2.2 TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP NGOÀI NỘI BỘ

3. CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP

3.1 WEBSITE – TRANG THÔNG TIN, VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ 24/7

3.2 ĐẶT BANER, LOGO TRÊN CÁC TRANG WEB CÓ NHIỀU NGƯỜI TRUY CẬP

3.3 TIẾP THỊ QUA EMAIL

3.4 THAM GIA CÁC DIỄN DÀN TRỰC TUYẾN

3.5 SEO TỪ KHÓA DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG WEBSITE

3.6 MẠNG XÃ HỘI

III. ĐỊNH HƯƠNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP

1. QUẢN CÁO – MỘT LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 QUẢNG CÁO LÀ GÌ?

1.2 QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TỪ BAO GIỜ

1.3 CÁC LOAI HÌNH QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN

1.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO

1.5 TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO

1.6 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MẠNH LÊN HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO

2. VÀI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO

2.1 QUẢNG CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.2 QUẢNG CÁO VÀ VIỆC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

2.3 QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG HIỆU

2.4 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA QUẢNG CÁO

3. QUẢNG CÁO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

3.1 HIỆN TRẠNG QUẢNG CÁO Ở VIỆT NAM

3.2 THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

4. LỰA CHỌN HÌNH THƯỚC VÀ PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

5.1 CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN

5.2 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO