Xem tất cả 1 kết quả

  • QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

    QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

    198.000 

    Bạn sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác nếu không có các công ty dịch vụ đáp ứng đủ kiểu nhu cầu . Bạn không thể làm những việc như gọi điện thoại , đăng nhập internet, bật công tắc đèn , hay học đại học nếu không có tổ chức nào cung cấp những dịch vụ này .