Xem tất cả 1 kết quả

  • marketing-hien-dai

    MARKETING HIỆN ĐẠI

    98.000 

    Tất cả chúng ta, hầu như ai cũng đều đang marketing một thứ gì đó mọi lúc, mọi nơi trong cuộc đời của mình. Là tu sĩ, chúng ta marketing niềm tin thiêng liêng của chúng ta về Thượng Đế. Là nhà giáo, chúng ta marketing kiến thức của mình về khoa học.