Xem tất cả 1 kết quả

  • QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

    QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

    158.000 

    CRM là một chiến lược kinh doanh cốt lõi, nó tích hợp các chức năng và quy trình bên trong và mạng lưới bên ngoài để tạo dựng và phân phối giá trị đến khách hàng mục tiêu sinh lợi, nó dựa vào cơ sở dữ liệu khách hàng giá trị và  được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin”.