Xem tất cả 2 kết quả

 • quan-tri-van-hanh-hien-dai

  QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HIỆN ĐẠI

  138.000 

  Sau nhiều năm xuất bản lần đầu quyển giáo trình “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên cùng bạn đọc xa gần khác, xin thành thật cám ơn quý độc giả. Lần tái bản năm 2016 này, chúng tôi lấy tựa đề “Quản trị vận hành hiện đại” – Quản trị sản xuất và dịch vụ. Tiếp thu các ý kiến đóng góp nói trên, trong kỳ tái bản lần thứ ba này, chúng tôi có một số thay đổi để gia tăng thật nhiều kiến thức về dịch vụ để phù hợp với chương trình giảng dạy của các trường đại học Việt Nam và tình hình vận hành kinh doanh thực tế của các công ty Việt Nam hiện nay…

 • MARKETING DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI

  MARKETING DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI

  178.000